Disclaimer voor annenobels.nl
Anne Nobels / Anne Nobels Atelier (KvK: 65529499) nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen. Anne Nobels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Anne Nobels spant zich in om de inhoud van annenobels.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op annenobels.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op annenobels.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Anne Nobels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende teksten, producten en diensten liggen bij Anne Nobels. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten, producten en diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anne Nobels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd aangepast worden.